X
ID: 30980
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Transakcija: Prodaja
585.000€
Michelle Ramirez

ID: 30980

Sve kuće

ID: 30866
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 1200m²
 • Transakcija: Prodaja
559.000€
Michelle Ramirez

ID: 30866Veličina: 1200m²

Sve kuće

ID: 30662
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 1700m²
 • Transakcija: Prodaja
49.500€
Michelle Ramirez

ID: 30662Veličina: 1700m²

Sve kuće

ID: 30578
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 625m²
 • Transakcija: Prodaja
520.000€
Michelle Ramirez

ID: 30578Veličina: 625m²

Sve kuće

ID: 30452
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 48000m²
 • Transakcija: Prodaja
400.000€
Michelle Ramirez

ID: 30452Veličina: 48000m²

Sve kuće

ID: 30332
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Transakcija: Prodaja
490.000€
Michelle Ramirez

ID: 30332

Sve kuće

650.000€
ID: 30254
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 1300m²
 • Transakcija: Prodaja
650.000€
Michelle Ramirez

ID: 30254Veličina: 1300m²

Sve kuće

ID: 30175
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 730m²
 • Transakcija: Prodaja
500.000€
Michelle Ramirez

ID: 30175Veličina: 730m²

Sve kuće

297.000€
ID: 30067
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 300m²
 • Transakcija: Prodaja
297.000€
Michelle Ramirez

ID: 30067Veličina: 300m²

Sve kuće

550.000€
ID: 29971
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 625m²
 • Transakcija: Prodaja
550.000€
Michelle Ramirez

ID: 29971Veličina: 625m²

Sve kuće

ID: 29940
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 400m²
 • Transakcija: Prodaja
600.000€
Michelle Ramirez

ID: 29940Veličina: 400m²

Sve kuće

ID: 29838
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 1300m²
 • Transakcija: Prodaja
418.000€
Michelle Ramirez

ID: 29838Veličina: 1300m²

Sve kuće

ID: 29745
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 2000m²
 • Transakcija: Prodaja
395.000€
Michelle Ramirez

ID: 29745Veličina: 2000m²

Sve kuće

ID: 29631
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 750m²
 • Transakcija: Prodaja
340.000€
Michelle Ramirez

ID: 29631Veličina: 750m²

Sve kuće

270.000€
ID: 29552
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 1800m²
 • Transakcija: Prodaja
270.000€
Michelle Ramirez

ID: 29552Veličina: 1800m²

Sve kuće

ID: 29408
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 1100m²
 • Transakcija: Prodaja
265.000€
Michelle Ramirez

ID: 29408Veličina: 1100m²

Sve kuće

ID: 29312
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 920m²
 • Transakcija: Prodaja
7.500.000€
Michelle Ramirez

ID: 29312Veličina: 920m²

Sve kuće

ID: 29216
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Transakcija: Prodaja
300.000€
Michelle Ramirez

ID: 29216

Sve kuće

ID: 28934
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Kuća, Sve kuće
 • Transakcija: Prodaja
660.000€
Michelle Ramirez

ID: 28934

Kuća, Sve kuće

550.000€
ID: 28208
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Transakcija: Prodaja
550.000€
Michelle Ramirez

ID: 28208

Sve kuće

620.000€
ID: 28057
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Transakcija: Prodaja
620.000€
Michelle Ramirez

ID: 28057

Sve kuće

ID: 27875
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 500m²
 • Transakcija: Prodaja
350.000€
Michelle Ramirez

ID: 27875Veličina: 500m²

Sve kuće

600.000€
ID: 27584
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 880m²
 • Transakcija: Prodaja
600.000€
Michelle Ramirez

ID: 27584Veličina: 880m²

Sve kuće

ID: 25062
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Sve kuće
 • Veličina: 340m²
 • Transakcija: Prodaja
399.000€
Michelle Ramirez

ID: 25062Veličina: 340m²

Sve kuće